Laisvos vietos:

Lopšelio gr.

3 m. amžiaus gr.

4 m. amžiaus gr.

5 m. amžiaus gr.

Skirtingo amžiaus gr.  kartu su ikimokyklinėse jungtinėse

PUG kartu  su PUG jungtinėse

Savaitinėse gr.

Iš viso laisvų vietų

0

2

0

2

0

0

0

4

 

Pastaba. Informacija atnaujinama situacijai pasikeitus.

Naujienos

 
 Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis"
dalyvauja respublikiniame projekte
 
KVIEČIAME DALYVAUTI AKCIJOJE
IR PADĖTI PRATURTINTI LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIOGELIS"
"žALIĄJĄ SALĄ" ĮVAIRIAIS AUGALAIS