Informacija tėveliams

kids read

Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Kiekvieną rudenį, darželio bendruomenė laukia naujai ateinančių vaikų į darželį. Čia vaikučius pasitinka nauji žaislai, erdvios grupės, kompetetingi pedagogai ir kūrybiškai nusiteikusi darželio bendruomenė.

Vaikai priimami eilės tvarka, iš anksto tėvams pateikus prašymą ir užregistravus vaiką.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų komplektavimo tvarkos aprašą galima rasti tp://web.siauliai.lt/aktai/.

SPRENDIMAS dėl VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

VaikŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO ĮŠIAULIŲ miesto savivaldybės švietimo ĮSTAIGAS, VykdanČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) priešmokyklinio UGDYMO programas, tvarkos aprašas

PRAŠYMAS DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ ĮSTAIGOS DUOMENŲ BAZĖJE

 

Naujienos

 
 
 
Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis"
dalyvauja respublikiniame projekte
 
 

Prisijungimas