Apie mus

Apie mus

rainbow

Bendradarbiavimas

Socialiniai partneriai

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

2. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

3. Šiaulių Romuvos progimnazija.

4. Šiaulių Saulės pradinė mokykla.

5. Šiaulių Gytarių progimnazija.

6. Šiaulių Sandoros progimnazija.

7. Šiaulių universiteto Edukologijos institutas.

8. Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas.

9. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveiktos biuras.

10. Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

11. Panevėžio miesto lopšelis-darželis „Vyturėlis“

 


 

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ tęsia bendradarbiavimą su Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetu bei Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutu.

ŠU Edukologijos fakulteto dekanė doc.dr. Aušra Kazlauskienė ir L/d „Žiogelis“ direktorė Sigita Saviščevienė pasirašo bendradarbiavimo sutartį:

ŠU Tęstinių studijų instituto direktorė doc.dr. Lidija Ušeckienė ir L/d „Žiogelis“ direktorė Sigita Saviščevienė pasirašo bendradarbiavimo sutartį: 

Darželis turi daug gerų partnerių, plėtojami ryšiai su kitomis miesto švietimo ir ugdymo institucijomis: Šiaulių universiteto Edukologijos katedra, ŠU Visuomenės moksliniu sveikatos centru, ŠU Tęstinių studijų institutu, Šiaulių Visuomenės biuru, Šiaulių m. Aplinkos skyriumi. Darželis neapsiriboja partneryste vien mieste esančiomis ugdymo įstaigomis. Dalijamės darbo patirtimi su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“, Joniškio vaikų darželiu „Vyturėlis“, Kauno vaikų lopšeliu-darželiu „Vėrinėlis“, Kauno miesto sanatoriniu lopšeliu-darežliu „Pienė“. Draugaujame su Tauragės lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“, Šiaulių Saulės pradine mokykla, Šiaulių Romuvos progimnazija, Šiaulių Gytarių progimnazija. Glaudūs ryšiaia su Šiaulių psichologine pedagogine tarnyba (PPT), BĮ sporto mokykla „Dubysa“, BĮ kūno kultūros mokykla. Pedagogų draugystė tęsiaisi su Vilniaus ugdymo plėtotės centru, Šiaulių futbolo akademija, VŠĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla.

Tikime savo ugdytinių pasiekimais ir manome, jog jie užaugs stiprūs, sveiki ir žvalūs.

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka