Apie mus

kids read

 

 

Sigita Saviščevienė - direktorė, aukštasis išsilavinimas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, II-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

 

Renata Žaromskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

Vita Mockuvienė– ūkvedė, aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas.

 

Erika Kabailienė – sekretorė, archyvo tvarkytoja.

 

Ieva Sankauskienė – vyr. buhalterė, aukštasis išsilavinimas, ekonomikos magistrė.

 

Lina Račė - mitybos specialistė, aukštasis išsilavinimas, edukologijos mokslų magistrė (841) 55 28 06.

 

Simona Gelžinienė - visuomenės sveikatos specialistė. Tel. 8676 84276

Darbo laikas: I-V 8.00 - 12.00

                         12.30 - 15.36

 

Darželio taryba

Pirmininkė - Eglė Daukšienė, tėvų atstovė.

Sekretorė - Indrė Petrylienė, auklėtoja.

Nariai:

  • Kristina Grušauskienė, auklėtoja;
  • Dovilė Dubinskienė, auklėtoja;
  • Rita Vaičikauskienė, tėvų atstovė;
  • Dovilė Montvilienė, tėvų atstovė;
  • Nerijus Lenkauskas, tėvų atstovas;
  • Sigita Valuckienė, tėvų atstovė;
  • Laima Gricienė, tėvų atstovė;
  • Dana Kungienė, bendruomenės atstovė;
  • Elena Miltinienė, bendruomenės atstovė;
  • Simona Gelžinienė, socialinė partnerė.

 

Pedagogų kolektyvas

Rima Atraškevičienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, "Žirniukų“ (13) grupė;

Asta Pipirienė - aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, "Boružiukų" (02) grupė;

Jadvyga Gajauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė; 

Jurgita Elzbutienė – aukštasis išsilavinimas, meninio ugdymo mokytoja, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, muzikos magistrė; 

Simona Labanauskienė - aukštasis išsilavinimas, muzikos magistrė;

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė – aukštasis išsilavinimas, logopedė, metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija, socialinių mokslų magistrė;

Zita Gineitytė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Pelėdžiukų“ (01) grupė;

Sigita Latvė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, auklėtojo kvalifikacinė kategorija, "Saulučių" (08), "Nykštukų" (06);

Asta Kerienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija, "Ežiukų" (09);

Indrė Petrylienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja;

Rūta Krivickienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Voveriukų“ (11) grupė;

Eurika Šleinienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, "Drugelių" (10);

Jolanta Pažarauskienė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, judesio korekcijos mokytoja, edukologijos mokslų magistrė;

Indrė Pelėdžiuvienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, "Žvirbliukų“ (12) grupė;

Rasa Pranckūnienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Ančiukų“ (07) grupė;

Lina Račė - aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos  mokytoja metodininkė, kineziterapeutė, mitybos specialistė, edukologijos mokslų magistrė;

Jolanta Račkauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Kiškučių“ (05) grupė;

Dalia Sakalauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija;

Rūta Aluzienė - auklėtoja,  „Žirniukų" (13) ir  „Kiškučių" (05 ) grupės;

Ingrida Jočienė - aukštasis išsilavinimas, socialinė pedagogė, edukologijos mokslų magistrė;

Donata Tarvydienė – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulutės“ (08) grupė;

Vanda Žymantienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03) grupė;

Roberta Tamošauskienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, "Žvirbliukų" (12 gr.);

Dovilė Dubinskienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, „Varliukų" (04) grupė;

Rūta Stonienė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų" (07), „Voveriukų" (11) grupėse;

Lijana Vėlaitienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija;

Kristina Grušauskienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, filologijos mokslų magistrė, „Nykštukų" (06) grupė;

Akvilė Milašienė - aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, „Drugelių" (10) ir "Bitučių" (03) grupėse;

Virginija Žukauskienė - aukštesnysis išsilavinimas, auklėtoja "Pelėdžiukų" (06) ir "Ežiukų" (09);

Gerda Karosaitė - auklėtoja, "Varliukų" (04) grupė;

Daiva Bučienė - auklėtoja, "Drugelių" (10) ir "Bitučių" (03) grupės.

Naujienos

 
 

Prisijungimas