Apie mus

Apie mus

rainbow

Kolektyvas

Audronė Karulaitienė – direktorė, aukštasis išsilavinimas, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika bei muzika, vadybos ir verslo administravimo magistrė; el. p.: direktore@darzelis.lt; a.karulaitiene@gmail.com; tel. 8650 21170.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

Renata Žaromskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija; el. p. ugdymas@darzelis.lt; tel. (841) 55 30 42.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

Gertrūda Sapažinskienė – ūkvedė; el. p. ukis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

Simona Petrokaitė – sekretorė, archyvo tvarkytoja; info@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

Lina Račė – mitybos specialistė, aukštasis išsilavinimas, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose); tel. (841) 552806.

Simona Gelžinienė – visuomenės sveikatos specialistė. Tel. 8627 41643

Darbo laikas: I-V 8.00 – 12.00

                         12.30 – 15.36

Įstaigos taryba

Darbo taryba

Pirmininkė – Roberta Tamošauskienė.

Nariai: Eurika Šleinienė, Asta Kerienė.

Pedagogų kolektyvas

Rima Atraškevičienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Žvirbliukų“ (12) grupė;

Asta Pipirienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Žirniukų“ (13) grupė;

Sandra Maziliauskienė  – aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) ir „Bitučių“ (03)  grupės; 

Jurgita Elzbutienė – aukštasis išsilavinimas, meninio ugdymo mokytoja, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, muzikos magistrė; 

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė – aukštasis išsilavinimas, logopedė, metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija, socialinių mokslų magistrė;

Zita Gineitytė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė;

Sigita Latvė – neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07), „Ežiukų“ (09) grupės.

Asta Kerienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03);

Indrė Petrylienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Nykštukų“ (06), „Voveriukų“ (11);

Rūta Krivickienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) grupė;

Eurika Šleinienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulučių“ (08) grupė;

Jolanta Pažarauskienė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, judesio korekcijos mokytoja, edukologijos mokslų magistrė;

Indrė Pelėdžiuvienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Nykštukų“ (06) grupė;

Rasa Pranckūnienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Pelėdžiukų“ (01) grupė;

Lina Račė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos  mokytoja metodininkė, kineziterapeutė, mitybos specialistė, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose);

Jolanta Račkauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Kiškučių“ (05) grupė;

Rūta Veličkienė – auklėtoja,  „Kiškučių“ (05), „Žvirbliukų“ (12) grupės;

Ingrida Jočienė – aukštasis išsilavinimas, socialinė pedagogė, edukologijos mokslų magistrė;

Donata Tarvydienė – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ežiukų“ (09) grupė;

Vanda Žymantienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (03) grupė;

Roberta Tamošauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, „Žirniukų“ (13) grupė;

Rūta Stonienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Pelėdžiukų“ (01), „Drugelių“ (10) grupės;

Lijana Vėlaitienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07) grupė;

Kristina Grušauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, filologijos mokslų magistrė, „Voveriukų“ (11) grupė;

Akvilė Milašienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja;

Daiva Bučienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04) ir „Saulučių“ (08) grupės.

 

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka