Apie mus

Apie mus

rainbow

Kolektyvas

Sigita Saviščevienė – direktorė, aukštasis išsilavinimas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Renata Žaromskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Vita Mockuvienė – ūkvedė, aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas.

Lina Lukauskienė – sekretorė, archyvo tvarkytoja.

Ieva Sankauskienė – vyr. buhalterė, aukštasis išsilavinimas, ekonomikos magistrė.

Lina Račė – mitybos specialistė, aukštasis išsilavinimas, edukologijos mokslų magistrė (841) 55 28 06.

Simona Gelžinienė – visuomenės sveikatos specialistė. Tel. 8676 84276

Darbo laikas: I-V 8.00 – 12.00

                         12.30 – 15.36

Darželio taryba

Pirmininkė – Eglė Daukšienė, tėvų atstovė.

Sekretorė – Kristina Grušauskienė, auklėtoja.

Nariai:

  • Asta Kerienė, auklėtoja;
  • Dovilė Dubinskienė, auklėtoja;
  • Rita Vaičikauskienė, tėvų atstovė;
  • Monika Danielė, tėvų atstovė;
  • Viktorija Juozapaitienė, tėvų atstovas;
  • Donata Zalunskienė, tėvų atstovė;
  • Živilė Kislauskienė, tėvų atstovė;
  • Vita Mockuvienė, bendruomenės atstovė;
  • Asta Zarambienė, bendruomenės atstovė;
  • Simona Gelžinienė, socialinė partnerė.

Pedagogų kolektyvas

Rima Atraškevičienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Žirniukų“ (13) grupė;

Asta Pipirienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė;

Jadvyga Gajauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė; 

Jurgita Elzbutienė – aukštasis išsilavinimas, meninio ugdymo mokytoja, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, muzikos magistrė; 

Simona Labanauskienė – aukštasis išsilavinimas, muzikos magistrė;

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė – aukštasis išsilavinimas, logopedė, metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija, socialinių mokslų magistrė;

Zita Gineitytė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Pelėdžiukų“ (01) grupė;

Sigita Latvė – neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulučių“ (08), „Nykštukų“ (06);

Asta Kerienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija, „Ežiukų“ (09);

Indrė Petrylienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja;

Rūta Krivickienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Voveriukų“ (11) grupė;

Eurika Šleinienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10);

Jolanta Pažarauskienė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, judesio korekcijos mokytoja, edukologijos mokslų magistrė;

Indrė Pelėdžiuvienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Žvirbliukų“ (12) grupė;

Rasa Pranckūnienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Ančiukų“ (07) grupė;

Lina Račė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos  mokytoja metodininkė, kineziterapeutė, mitybos specialistė, edukologijos mokslų magistrė;

Jolanta Račkauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Kiškučių“ (05) grupė;

Dalia Sakalauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija;

Rūta Aluzienė – auklėtoja,  „Žirniukų“ (13) ir  „Varliukų“ (04 ) grupės;

Ingrida Jočienė – aukštasis išsilavinimas, socialinė pedagogė, edukologijos mokslų magistrė;

Donata Tarvydienė – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulutės“ (08) grupė;

Vanda Žymantienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03) grupė;

Roberta Tamošauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, „Žvirbliukų“ (12 gr.);

Dovilė Dubinskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, „Varliukų“ (04) grupė;

Rūta Stonienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07), „Voveriukų“ (11) grupėse;

Lijana Vėlaitienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija;

Kristina Grušauskienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, filologijos mokslų magistrė, „Nykštukų“ (06) grupė;

Akvilė Milašienė – aukštasis išsilavinimas, auklėtoja;

Virginija Žukauskienė – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtoja „Pelėdžiukų“ (01) ir „Ežiukų“ (09);

Daiva Bučienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) ir „Bitučių“ (03) grupės.

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka