Informacija tėveliams

kids read

Vaikų mityba

Darželyje vaikų mityba organizuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. gruodžio 28 d. tarybos sprendimu Nr. T-348 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-400 "Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (nauja redakcija); Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-349 Dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-278 "Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo ir  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 4 d. įsakymas Nr.V - 769 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V- 964" Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos higienos norma: HN15:2005 m., Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms (nauja redakcija) 2009 m. ir HN 75:2016 m. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2016 m. sausio26 d. Nr. V- 93 dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 m. "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo.

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių  skyriaus specialistų ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistų parengtu ikimokyklinio amžiaus vaikams perspektyviniu šešių savaičių valgiaraščiu.

L/d „Žiogelis“ vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų pvz: mėsos patiekalai valgomi su daržovėmis ir troškinti garuose, sultys geriamos prieš valgį, pagal galimybę stengiamasi vaikams duoti kuo daugiau vaisių – jie valgomi visą dieną. Kiekvieną dieną vaikai geria stiklinę pieno, išskyrus tam produktui alergiškus vaikus.  Alergiškiems vaikams maistas gaminamas atskirai, atsižvelgiant į gydytojų nurodymus. Įstaigoje gaminami visi antri, karštieji tausojantys patiekalai.

Daugiau sužinoti apie vaikų maitinimo normas, valgiaraštį galima vaikų grupėse. Turint pasiūlymų, pageidavimų, problemų kreiptis į administraciją.

Dalyvaujame ES programoje "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose".

25 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams (1 dalis)

25 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams (2 dalis)

25 dienų valgiaraštis 4-6 metų vaikams (1 dalis)

25 dienų valgiaraštis 4-6 metų vaikams (2 dalis)

 

Naujienos

 
 

Prisijungimas