Informacija tėveliams

kids read

Atlyginimas už vaikų išlaikymą darželyje

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017m. spalio 5d. sprendimu Nr. T-352  „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių niesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

1.Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

1.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

1.2. už produktus:

GRUPĖS

1 MAITINIMAS(pusryčiai arba pavakariai)

1 MAITINIMAS(pietūs)

2 MAITINIMAI(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3 MAITINIMAI(pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4 MAITINIMAI (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27Eur

1,69Eur

1,92Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48Eur

0,96Eur

1,44Eur

1,92Eur

2,15Eur

1.3. už baseino paslaugas - 2.03 Eur (vienas kartas).

Mokesčio lengvatos tėvams (globėjams) taikomos pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

 

Eil. Nr.

Užmokesčio lengvatos pagrindas

Komp.

dalis

Pateikiami dokumentai

1.

Šeima gauna socialinę pašalpą.

100%

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Socialinės paramos skyriaus pažyma.

2.

Daugiavaikė šeima

(augina 3 ir daugiau vaikų)

50%

 • Vaikų gimimo liudijimų kopijos;
 • Pažyma iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą.

3.

Tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą

50%

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Lietuvos kariuomenės pažyma.

 

 

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nemokamas:

 • jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (gydytojo pažyma F 094/a) ir savaitę po jos (tėvų (globėjų) prašymas);
 • tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu (tėvų (globėjų) prašymas ir pažyma iš darbovietės);
 • vasaros mėnesiais, ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės (tėvų (globėjų) prašymas);
 • moksleivių atostogų metu (tėvų (globėjų) prašymas);
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais (tėvų (globėjų) prašymas);
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20° C, arba dėl ekstremalių įvykių (tėvų (globėjų) prašymas).

PASTABOS: 

1. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos pristatomi kartą per mokslo metus (rugsėjo mėn.). Išskyrus pažymas apie socialines pašalpas – pristatomos nuolat, priklausomai nuo jų galiojimo laiko. 

2. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

3. Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

4. Tėvai (globėjai) įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes ir yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą. 

Naujienos

SPALIO 18 D., 18.00 VAL.
VYKS L/D "ŽIOGELIS" GRUPIŲ
BENDRUOMENIŲ BOULINGO TURNYRAS.
 
KVIEČIAME DALYVAUTI!
 
 

Prisijungimas