Informacija tėveliams

kids read

 

Mieli Šiaulių lopšelio–darželio „Žiogelis“ ugdytinių tėveliai, darbuotojai, rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą skiriate mūsų įstaigai. Jūsų parama – didelė paspirtis gerinant vaikų ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant darželio edukacines erdves.

2018 m. skirta parama - 1028,30 Eur. Gauta parama bus panaudota ugdomosios aplinkos gerinimui

Būtume dėkingi, jei Jūs 2 proc. 2018 m. sumokėto pajamų mokesčio sumos skirtumėte Šiaulių lopšeliui–darželiui „Žiogelis“. Būsimą Jūsų paramą skirsime ugdomosios aplinkos gerinimui.

 

Norėdami skirti 2 proc. pajamų mokesčio darželio paramai, iki 2019 metų balandžio 30 d. užpildykite formą FR0512 Versija 04, tai galite padaryti tokiais būdais:

 

1) elektroniniu būdu per Mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/
2) užpildyti valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) arba darželyje gautą formą ir ją ten palikti arba išsiųsti paštu (Adresas: Europos pr. 105, LT – 44500 Kaunas).

 

Formoje duomenys pildomi DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

 

Kilus neaiškumams kreipkitės:

 

Įstaigos telefonu (8-41) 553042 arba į įstaigos raštvedę,

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpuoju numeriu 1882

 

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią ir gražią aplinką. Tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ rekvizitai:

paramos gavėjas – Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“

darželio kodas –190529723;

adresas – Dainų g.-11, Šiauliai;

banko pavadinimas–AB Swedbank

banko kodas –73000

atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT407300010078160869

   

Pagarbiai, lopšelio-darželio direktorė  Sigita Saviščevienė


2013 m. balandžio  10 d., 9.30 val. Šiaulių lopšelyje darželyje „Žiogelis“ (Dainų g. 11), vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Korekcinės  mankštos – pagalba vaikui ir šeimai“. 
               Programos anotacija 
              Kvalifikacijos tobulinimo programa padės ikimokyklinio ugdymo pedagogams kurti, planuoti, pritaikyti esamas rytinės mankštos rūšis, pasirinkti ugdymo formas ir metodus, paįvairinti rytines mankštas naujais žaidimais. Seminaro dalyviai aptars rytinės mankštos rūšis ir organizavimo ypatumus, korekcinių-profilaktinių mankštų organizavimo metodiką, pratybų planavimą ir vertinimą, žaidimus. Bus pristatyti ryto mankštų, korekcinių-profilaktinių pratybų praktiniai užsiėmimai. Rytinės mankštos vaikams taps patrauklesnės, mažiau monotoniškos. Seminare pedagogai bus supažindinti su laikysenos ir plokščiapėdystės diagnostikos būdais. Pedagogams bus pristatyti tyrimo rezultatai, atskleidžiantys tėvų poreikius, lūkesčius ir požiūrį į korekcinių – profilaktinių mankštų organizavimą lopšelyje–darželyje „Žiogelis“.


 2012-2014 metais Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vykdomas tarptautinis COMENIUS projektas: „NEIŠMESK ŽAISLŲ, PERDIRBK JUOS“ (plačiau apie šį projektą ir jo vykdomą veiklą skaitykite www.darzelis.lt/apie mus/projektinė veikla) arba internetinėje svetainėje adresu: http:/www.retoyproject.com)

Pagrindinė projekto veikla - kurti naujus žaislus iš senų, sulaužytų žaislų. Projekto dalyviai: vaikai, tėvai, pedagogai. Partneriai: Turkija, Vengrija, Italija, Lietuva, Estija, Graikija, Bulgarija, Lenkija.

Projekto rezultatas: rankų darbo žaislai, žaislų dėžės, internetinė svetainė, nuotraukų albumas, logotipas, projektų knyga.

Kodėl kilo tokia idėja? Žaislai turi svarbią poziciją ikimokyklinių vaikų ugdyme. Per žaislus vaikai geriau pažįsta aplinką, jie gali išmokti sąvokas, spalvas, skaičius, formas. Be to vaikai išmoksta socialinių taisyklių, dalintis, padėti vieni kitiems. Žaislai plėtoja empatiją, supažindina su moralės normomis. Vaikai demonstruoja agresyvų elgesį jei žaislų nepakanka ir jie negali jų panaudoti sąmoningai. Tokia situacija kelia projekto idėją.
Projektas įtrauks ir tėvelius. Tėvai negali prisijungti prie kasdienės vaikų veiklos. Projekto metu tėvai turės galimybę dalyvauti šiame projekte rinkdami bei projektuodami žaislus. Tėvai gaus galimybę prisijungti prie kultūrinio dialogo su kitais tėvais. 
Žaislų perdirbimas. Peržiūrint literatūros šaltinius, juose nėra informacijos apie žaislų perdirbimą. Todėl projektas bus pirmas nacionalinis ir tarptautinis šios problemos aspektu. Jis atidarys duris į kultūrinį dialogą su vaikais, pedagogais ir tėvais. Veikla projekte gerins priklausymo Europai sąmonę. Tikimasi, kad projektas prisidės prie ekonomikos šalių geresnio aplinkos suvokimo ir perdirbimo svarbos.

Projekto siekiai:
- Tobulinti: vaizduotę, mokslinius tyrimus, kūrybinį mąstymą, rankų darbus projekto dalyviams (vaikai, tėvai, pedagogai).
- Siekti skatinti sąmoningumą dėl perdirbimo.
- Platinti žaislus, kurie bus pagaminti. Pagaminti žaislai bus perduodami nacionaliniu ir tarptautiniu mastu per interneto svetaines, žiniasklaidą, susitikimus, vaizdo konferencijas, seminarus, žurnalus ir laikraščius.
- Stiprinti įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą. Vaikai praleis pakankamai laiko su tėvais per atviro mokymo metodą. Jei tėvai norės, jie galės prisijungti prie projekto veiklos, kuri bus už įstaigos ribų - jie galės prisijungti prie žaislų konstravimo proceso namuose. 
- Didės motyvacija mokytis užsienio kalbų ne tik pedagogams bet ir vaikams.
- Prisidėti prie ekonomikos.Šiaulių  miesto l./d. „Žiogelis“ (Dainų g. 11) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ekologinis ugdymas lopšelyje-darželyje „Žiogelis“.

Programos anotacija 
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ sėkmingą ekologinio ugdymo organizavimą bei jo plėtrą apsprendžia šiai ugdymo sričiai palankios sąlygos bei priemonės, kurios skatina vaikų veiklą gamtoje. Siekiant įgyvendinti aplinkosauginio ugdymo tikslus, darželio kiemelyje suprojektuotas ir įrengtas ekologinis takas, kuris pavadintas „Žaliuoju taku“. „Žaliasis takelis“ sudaro galimybes vaikams stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti artimiausioje gamtinėje aplinkoje, įgyvendinti aplinkosaugos projektus, akcijas, įvairius aplinkosauginius renginius.

Ši kvalifikacijos tobulinimo programa padės ikimokyklinio ugdymo pedagogams ugdyti vaikų kūrybines galias, gebėjimus, formuoti aplinkosaugines vertybines nuostatas. Pedagogai bus supažindinti su „Žaliojo takelio“ stotelėmis, parengtomis metodinėmis nuorodomis, aplinkosauginio ugdymo sistema, aplinkosauginio švietimo politikos įgyvendinimu darniam  vystimuisi. Praktinėje užsiėmimo dalyje bus galimybė  stebėti ugdytinių veiklą atskirose stotelėse. 
Lektorės: Sigita Saviščevienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ direktorė, Vilhelmina LukavičienėŠU lektorė, Ramunė Burškaitienė, ŠU  ETMC doktorantė, Goda Lukavičiūtė, MRU magistrė. 
Atviras veiklas ves: Rima Atraškevičienė ir Rūta Krivickienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės. 


Nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki balandžio 13 d.

Šiaulių miesto l/d „Žiogelis“ (Dainų g. 11) vyksta Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvelių bei pedagogų savos kūrybos knygelių paroda „Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

Kviečiame apsilankyti kasdien darbo dienomis nuo 9.00-12.00 val.

b_350_300_16777215_00_images_turinio-nuotraukos_paroda009a.jpg b_350_300_16777215_00_images_turinio-nuotraukos_paroda074a.jpg


2012 m. gegužės mėn. 10 d., 9.30 val.

Šiaulių miesto l/d „Žiogelis“ (Dainų g. 11) pakartotinai vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Žaidimo metodas kūno kultūros užsiėmimuose vaikų darželyje“.

Programos anotacija
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa padės ikimokyklinio ugdymo pedagogams patiems kurti, pritaikyti kūno kultūros programas, fizinio ugdymo formas ir metodus, praplės pedagogų profesinę kompetenciją, padės įvairinti kūno kultūros pratybas naujais žaidimais. Seminare pedagogai bus supažindinti su ugdytinių individualiu fizinio pajėgumo vertinimu (pagal Eurofitą). Tai palengvins jų darbą planuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros pratybų turinį, leis kūrybiškai panaudoti turimas priemones naujiems judriesiems žaidimams kurti. Kūno kultūros pratybos vaikams taps patrauklesnės, mažiau monotoniškos. Pedagogai turės galimybę susipažinti su tyrimo rezultatais, atskleidžiančiais tėvų poreikius, lūkesčius ir požiūrį į sveikatą stiprinančios įstaigos veiklą. 


Nuo 2012 m. sausio 1 d. įstaigos preišmokyklinėse ugdymo grupėse pradėtas įgyvendinti projektas "Vokiečių kalba su Hans Hase".

Programa paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus. Lėlė Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į klabas.

Užsiėmimų metu bus naudojama 2008-2009 metais Budapešto Goethe's institute sukurta mokymo medžiaga. Užsiėmimai vyks priešmokyklinėse grupėse, vaikams gerai pažįstamoje aplinkoje, kurioje jie jaučiasi saugūs.

b_350_300_16777215_00_images_turinio-nuotraukos_kiskishanse.jpg


Projektas „Futboliukas“ pasiekė Šiaulius

Jau ketvirtus metus vykdomas LFF ilgalaikės vaikų masinio futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus" (SVIS) projektas „Futboliukas". Š.m. vasario 1-2d. Lietuvos futbolo federacijos projekto „Futboliukas" seminare vykusiame Nacionalinėje futbolo akademijoje Kaune dalyvavo ir lopšelis-darželis „Žiogelis“.

„Futboliuko" seminare praktinius ir teorinius užsiėmimus vedė Nacionalinės futbolo akademijos direktorius Raimondas Statkevičius bei Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorius Rimas Kazakevičius. Su seminaro dalyviais patirtimi dalinosi buvusios projekto dalyvės Kauno darželio „Žingsnelis" kūno kultūros pedagogė Audronė Vizbarienė bei kolegė iš Kauno darželio „Ąžuoliukas" Daiva Statkevičienė.
„Futboliukas" - tai labai paprasta futbolo atmaina, kuri žaidžiama 3 prieš 3 uždarose patalpose. Projekto rengėjų teigimu, žaidimas 3 prieš 3 vaikams suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, nes vaikai yra betarpiškai įtraukiami į žaidimą ir visi gauna progą žaisti su kamuoliu. Projekto dalyviams LFF dovanojo universalų futbolo inventorių, su kuriuo vaikai galės žaisti futbolą ištisus metus.

„Futboliuko" projektas lopšelyje-darželyje „Žiogelis" bus įgyvendinamas š.m. 03 21 – 04 01.
Labai tikimės, kad „Futboliukas" taps mažuoju lopšelio-darželis „Žiogelis" broliuku.

b_350_300_16777215_00_images_turinio-nuotraukos_kolekt.jpg

Naujienos

 
 

Prisijungimas