Veikla

Veikla

rainbow

Priėmimas

Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Kiekvieną rudenį, darželio bendruomenė laukia naujai ateinančių vaikų į darželį. Čia vaikučius pasitinka nauji žaislai, erdvios grupės, kompetentingi pedagogai ir kūrybiškai nusiteikusi darželio bendruomenė.

Vaikai priimami eilės tvarka, iš anksto tėvams pateikus prašymą ir užregistravus vaiką.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų komplektavimo tvarkos aprašą galima rasti http://web.siauliai.lt/aktai/

SPRENDIMO DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ ĮSTAIGOS DUOMENŲ BAZĖJE

 

Atsitiktinė akimirka