Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

rainbow

Asmens duomenų apsauga

Atsakinga už asmens duomenų apsaugą Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ raštinės administratorė Simona Petrokaitė, tel. Nr. (8 41) 553042, el. paštas: sldziogelis@darzelis.lt

DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka