Paslaugos

Paslaugos

rainbow

Mityba

Darželyje vaikų mityba organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo pakeitimu Nr. V-394 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11d. įsakymo Nr. V-964 “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.” (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d)

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos higienos norma: HN15:2005 m., Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms (nauja redakcija) 2018 m. ir HN 75:2016 m. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2016 m. sausio26 d. Nr. V- 93 dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 m. “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo.

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje, specialistų parengtu ikimokyklinio amžiaus vaikams perspektyviniu 20 dienų valgiaraščiu.

Alergiškiems vaikams maistas gaminamas atskirai, atsižvelgiant į gydytojų nurodymus. Įstaigoje gaminami visi antri, karštieji tausojantys patiekalai.

Daugiau sužinoti apie vaikų maitinimo normas, valgiaraštį galima vaikų grupėse. Turint pasiūlymų, pageidavimų, problemų kreiptis į administraciją.

Dalyvaujame ES programoje “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”.

20 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ VAIKAMS

20 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-6 METŲ VAIKAMS

VALGIARAŠTIS GRUODŽIO  7-11 d.

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka