Šalies projektai

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR VAIKŲ RESPUBLIKINIS PROJEKTAS “KIAUŠINUKO SVAJONĖ”, SKIRTAS PAMINĖTI ŠVENTAS VELYKAS

Nuostatai

Dalyvio anketa


IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ RESPUBLIKINIS PROJEKTAS, SKIRTAS PAMINĖTI UŽGAVĖNES “VARNELĖS BLYNAI”

Nuostatai 

Dalyvio anketa 


PROJEKTAS “LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS” – 2023


RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS-INICIATYVA „TAU AČIŪ“, SKIRTAS PAMINĖTI TARPTAUTINĘ ŽODŽIO „AČIŪ“ DIENĄ

Nuostatai


RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ IR VAIKŲ STEAM KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA “RUDENS KAROLIAI”

Parodos nuostatai


PROJEKTAS ,,VASARA SU ŽAIDIMAIS KALBAI UGDYTI“

Vaikystė – pats linksmiausias ir gražiausias žmogaus gyvenimo laikotarpis… O vasara vaikams – žaidimų ir pramogų metas… Vyrauja nuomonė, kad vasara skirta tik kelionėms, naujiems įspūdžiams ir nuotykiams. Tačiau vaiko prigimtinis poreikis ugdymuisi ,,nepripažįsta“ pertraukų. Vaiko pažintiniai,  komunikaciniai interesai ir atostogų metu turi likti aktyvūs…             

           Tuo tikslu Šiaulių lopšelių – darželių „Žiogelis“ ir „Eglutė“ logopedės Jurgita ir Sigita organizuoja respublikinį švietimo pagalbos specialistų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų projektą ,,Vasara su žaidimais kalbai ugdyti“. Logopedžių siekis –  skatinti visus specialistus pasidalinti sukaupta patirtimi. Pateikite labiausiai pasisekusį, įdomiausią ar efektyviausią žaidimą iš savo patirties.  Lauksime žaidimų, skirtų:

  • garsų tarimui įtvirtinti;
  • garsams diferencijuoti;
  • prielinksniams įsisavinti;
  • sakiniui sudaryti;
  • rišliajai kalbai ugdyti;
  • supažindinti su raidėmis;
  • žodžių garsinės analizės įgūdžiams formuoti.

   Nepamirškime  STEAM veiklos, žadinančios kalbos plėtotę.

             Projekto baigiamasis etapas – parengtas žaidimų katalogas,  padėsiantis tėveliams ir pedagogams toliau koreguoti ir/ar ,,sutvirtinti“ atitinkamus vaikų  kalbinius įgūdžius.

Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelių-darželių ,,Eglutė“, ,,Žiogelis“ internetinėse svetainėse: www.eglute.tavodarzelis.lt ir www.darzelis.lt

Projektas vyks nuo 2022 gegužės 10 d. iki birželio 30 d.

Nuostatai

 


RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS – IŠŠŪKIS „DIDŽIŲJŲ LIETUVOS MIESTŲ LOBIAI“

Nuostatai


ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SOCIALINĖ AKCIJA “SKIRTNIGŲ KOJINIŲ ŠOKIS”


RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ PARODA “KALBOS VORATINKLIS”

Parodos nuostatai


PROJEKTAS “LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS” – 2022


 

Respublikinis projektas “ERDVĖ IR LAIKAS VAIKŲ PASAULYJE”

              KALBA – ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankis. Mokslininkų įrodyta, kad gerai kalbantys vaikai lengviau reiškia savo mintis, laisviau bendrauja su kitais ir tuo pačiu pilniau pažįsta juos supančią tikrovę.  Vaikams, turintiems kalbos sutrikimų,  dažnai būdingas ir pažinimo funkcijų nepakankamumas. Jiems vėliau formuojasi laiko ir erdvės, ritmo suvokimas. Pradėjus lankyti mokyklą visa tai kliudo sėkmingai išmokti rašyti ir skaityti.

           Bet iki mokyklos mes dar galime vaikams padėti pa(si)engti mokytis!

Tuo tikslu Šiaulių lopšelių darželių „Žiogelis“ ir „Eglutė“ logopedės Jurgita ir Sigita organizuoja respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų STEAM projektą ,,Erdvė ir laikas vaikų pasaulyje“. Logopedžių siekis –  skatinti visus specialistus pasidalinti turima patirtimi apie erdvės ir laiko suvokimo ugdymą per STEAM veiklas.

 Mokykimės vieni iš kitų!

             Dalinkimės patirtimi apie erdvės ir laiko vaizdinių ugdymą:

  • taisyklingą erdvės prielinksnių vartojimą,  erdvėje esančių daiktų padėties nusakymą, orientuojantis pagal savo kūną ir  orientuojantis kito kūno atžvilgiu;
  • apie vaikų laiko tėkmės ir laiko negrįžtamumo pajautimą, stebint paros periodiškumą, metų laikų kaitą, aptariant nuotraukas, paveiksliukus, vaizduojančius laiko tėkmę ir negrįžtamumą.

Projektas vyks nuo 2021 balandžio 20 d. iki gegužės 25 d.

Nuostatai 


ŽAIDIMAI MOKO

 2020/2021m. Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai, logopedė ir socialinė pedagogė dalyvauja ilgalaikėje prevencinėje programoje „Žaidimai moko“.  

                                    Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimo bei įvairinimo, kas padeda vaikams įgyti tam tikrų, tolimesniam mokymu(si) svarbių įgūdžių.

Programos vykdymo laikotarpiu (spalio-gruodžio mėn.), panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą, bus lavinamos įvairios vaikų kompetencijos.    


RESPUBLIKINĖ IDĖJŲ MUGĖ “ŽAIDŽIU IR KALBU 2020”

KALBA – ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankis. Mokslininkų įrodyta, kad gerai kalbantys vaikai lengviau reiškia savo mintis, laisviau bendrauja su kitais ir tuo pačiu pilniau pažįsta juos supančią tikrovę.

     Kalbai vienaip ar kitaip sutrikus, sulėtėja ir tam tikrų psichinių procesų (suvokimo, atminties, mąstymo ir kt.) vystymasis. Kalbos sutrikimai, vaikams pradėjus lankyti mokyklą, kliudo sėkmingai išmokti rašyti ir skaityti. Mokymosi sėkmė priklauso dar nuo to, ar pakankamai žodinga ir gramatiškai taisyklinga vaiko kalba, ar pakankami rišliosios kalbos įgūdžiai.

     Taigi, mokydami tarti garsus ir kartu ugdydami vaikų sakytinę kalbą, paregsime juos susidaryti tvirtesnius rašybos įgūdžius mokykloje.

     Tuo tikslu mūsų įstaigos logopedė Jurgita, kartu su kolege Sigita iš lopšelio-darželio ,,Žiogelis“, organizuoja respublikinę idėjų mugę ,,ŽAIDŽIU IR KALBU 2020“. Ji skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų rišliosios kalbos ugdymui (žr.: Idėjų mugė ,,ŽAIDŽIU IR KALBU 2020“ Nuostatai).

     Tikimės, kad parengtas priemonių katalogas paskatins mūsų mažylių sakytinės kalbos plėtotę.


LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

Nuo 2015 metų organizuojamos „Lietuvos mažųjų žaidynės“ – didžiausias savo kategorijoje, visą Lietuvą apimantis, vaikus, pedagogus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus bei tėvus įtraukiantis projektas. Pagrindinis jo tikslas – padėti jauniausiai visuomenės daliai – darželinukams – suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą malonumą.

Žaidynių tikslas – skleisti olimpines idėjas priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe, formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį, skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

„Lietuvos mažųjų žaidynių“ pagrindas – skirtingų estafečių varžybos, kurios yra organizuojamos trimis etapais. Kiekviename etape pedagogai ir projekto organizatoriai siekia sukurti galimybes vaikams patirti džiaugsmą sportuojant, aktyviai praleisti laiką, ugdyti fizinius gebėjimus. Vis daugiau dėmesio skiriama ne varžymuisi, o gerajai patirčiai, judėjimo įpročiui formuoti.
Estafetės sukurtos taip, kad būtų ugdomi įvairūs ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai, tad „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ svarbiausia yra taisyklingas vaikų fizinis ugdymas ir olimpinių vertybių, tokių kaip draugystė, džiaugsmas sportuojant, pagarba diegimas.

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ – efektyvi priemonė, skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Projekto organizatoriai skiria didelį dėmesį pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir gerosios patirties sklaidai. Seminarai, susitikimai, metodinės rekomendacijos ir įvairios veiklos leidžia tobulinti profesines kompetencijas, atsiskleisti pedagogų kūrybiškumui, suteikia galimybes pasidalinti ugdymo proceso tobulinimo idėjomis su kolegomis iš visos Lietuvos.


Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų idėjų mugė

“AKTYVIEJI IR ĮTRAUKŪS UGDYMOSI METODAI PRAKTIKOJE”

AKTYVIEJI METODAI 1 DALIS

AKTYVIEJI METODAI 2 DALIS


VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ

Projekto tikslas: ankstyvajame amžiuje sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.
Kalbos ugdymo procesas neatsiejamas be komandinio pedagogų – šeimos bendradarbiavimo. Todėl yra be galo svarbu sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai (2 – 4 m.) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, siekiant glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo tėvų – logopedo -pedagogų. Formuojantis vaikų kalbai yra svarbu sistemingai mankštinti vaikų pirštus, mokyti vaikus taisyklingai kvėpuoti (pūsti orą), nuolat atlikti žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavinti girdimąjį suvokimą, bendrąją motoriką, lavinti rišliąją kalbą.
Pagrindinis prevencijos principas – aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant efektyvių bei inovatyvių prevencinių darbo būdų siekiant ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažinti jų atsiradimo tikimybę, paruošti vaiką mokyklai. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija paremta suaugusiųjų dėmesio telkimu į teigiamus vaiko asmenybės bruožus, pozityvius jo kalbos, asmenybės pokyčius. Pagrindinis prevencijos tikslas – organizuojama veikla turi būti maloni vaikams bei patiems suaugusiesiems, o taip pat paremta vaikų turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos išsilavinimo lygį bei jų poreikius ir interesus.
Projekto uždaviniai:
 * ieškoti naujoviškų prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo vaikų kalbos vystymosi ankstyvajame amžiuje;
 * siekti glaudaus, paveikaus tėvų, pedagogų ir logopedo bendravimo ir bendradarbiavimo;
 * lavinant vaikų smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, parengti ankstyvojo amžiaus vaikus taisyklingam garsų tarimui;
 * mokyti taisyklingai tarti kalbos garsus;
 * turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę, vadovaujantis kalbos ugdymo moduliu;
 * ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, sudaryti palankias sąlygas patirti teigiamų emocijų.
Eidami projekto žingsniais, kartu mažais žingsneliais vedame vaikus į gražią kalbą.


PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė dalyvauja  Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.Projekto iniciatorė ir koordinatorė- specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

– lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

– plėsti erdvės sąvokas;

– gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

– skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Projektas vyksta nuo 2017 metų spalio 1 d.- 2018 m. balandžio 1 d.


„ŽAIDIMAI MOKO“

Priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės pedagogė Rima Atraškevičienė ir logopedė Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė 2016 m. spalio mėn. pradėjo dalyvauti respublikinaime ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba.  Šio projekto metu vaikai mokysis taisyklingai tarti kalbos garsus, ugdysis taisyklingo kalbinio kvėpavimo įgūdžius, turtins žodyną, ugdysis gramatiškai taisyklingą kalbą, lavinsis vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), erdvės ir laiko suvokimą bei smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Tikimės, kad šio projekto dėka ugdymosi procesas bus įdomesnis, kūrybiškesnis, patrauklesnis vaikams. Jie įgis žinių žaisdami, atrasdami, pritaikydami jas praktiškai. Dėkojame projekto rengėjams už naujas idėjas, žaidimus.

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka