Sveiki

Sveiki atvykę į

lopšelį-darželį „Žiogelis“

Pradžia

 

Ar pastebėjote mažas pėdutes, vedančias į Šiaulių lopšelį-darželį „Žiogelis“? Taip taip, tai darželis, kuris atidarytas 1985 m. spalio 21 d. Šiaulių mieste Dainų mikrorajone ir vadinosi 41-as vaikų lopšelis-darželis su baseino patalpų priestatu.

Įstaigoje veikia 13 įvairaus amžiaus vaikų grupių. Plečiant vaikų veiklas uždaroma lopšelio grupė ir įrengiama muzikos svetainė, socialinio pedagogo kabinetas ir biblioteka. Įstaigoje buvo komplektuojama apie 320 ikimokyklinio amžiaus vaikų.

1992 metais įstaigai suteikiamas Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ vardas.

1994 metais įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą „Žiogelis“. Veikė 4-ios pradinės klasės.

1996 m. rugsėjo mėn. įstaiga vėl reorganizuota į lopšelį-darželį ir iki šiol veikia 13 įvairaus amžiaus vaikų grupių.

2020-2021 m.m. grupių komplektavimas:

  • 3 lopšelio grupės (2 metai);
  • 10 ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 metai);

2020/2021 m. m. įstaigą lanko 246 vaikai.

PRAŠYMŲ FORMOS:

Dėl atleidimo nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

Dėl išleidimo su kitu asmeniu

Dėl mitybos

Dėl mokesčio už darželį

Dėl perkėlimo į kitą grupę

Dėl išbraukimo iš darželio

Dėl lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu

Prašymas į eilę

 

Atsitiktinė akimirka