Sveiki

Sveiki atvykę į

lopšelį-darželį „Žiogelis“

Pradžia

Dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo įstaigose


Dėl užmokesčio už darželį!

Informuojame, kad nuo kovo 1 d. iki 13 d. užmokestis už lankytas dienas skaičiuojamas tik už maisto produktus ir maisto gamybą. Kovo mėnesį už ugdymo aplinką (7,24 eur.) mokėti nereikia. Šis mokestis užmokesčio lapeliuose neįskaičiuotas. Nuo kovo 16 d. iki 31 d. mokestis už darželį visiškai neskaičiuojamas.

Direktorė


Gerb., tėveliai, kviečiame priimti naujus iššūkius!

Nuo 2020 metų kovo mėn. 30 d. pradedame organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. Linkime konstruktyvaus bendradarbiavimo, susikalbėjimo ir malonaus, gražaus bendravimo su grupių auklėtojomis.

Pagarbiai direktorė Sigita Saviščevienė

Tvarkos aprašas ugdymosi proceso organizavimui nuotoliniu būdu 

Ugdymosi proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės


Ar pastebėjote mažas pėdutes, vedančias į Šiaulių lopšelį-darželį „Žiogelis“? Taip taip, tai darželis, kuris atidarytas 1985 m. spalio 21 d. Šiaulių mieste Dainų mikrorajone ir vadinosi 41-as vaikų lopšelis-darželis su baseino patalpų priestatu.

Įstaigoje veikia 13 įvairaus amžiaus vaikų grupių. Plečiant vaikų veiklas uždaroma lopšelio grupė ir įrengiama muzikinos svetainė, socialinio pedagogo kabinetas ir biblioteka. Įstaigoje buvo komplektuojama apie 320 ikimokyklinio amžiaus vaikų.

1992 metais įstaigai suteikiamas Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ vardas.

1994 metais įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą „Žiogelis“. Veikė 4-ios pradinės klasės.

1996 m. rugsėjo mėn. įstaiga vėl reorganizuota į lopšelį-darželį ir iki šiol veikia 13 įvairaus amžiaus vaikų grupių.

2019-2020 m.m. grupių komplektacija:

  • 3 lopšelio grupės (2 metai);
  • 10 ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 metai);

2019/2020 m. m. įstaigą lanko 245 vaikai.

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka