Veiklos sritys

Veiklos sritys

rainbow

STEAM veikla

 

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas kontekste.

Kasdieniniame ugdymo procese galime integruoti STEAM kompleksiškumą – esminis principas, kuriuo remiantis kuriamos STEAM veiklos – pasitelkiamas mokslinis metodas, kuris formuoja tvarią mąstyseną (keliama hipotezė, kuri patvirtinama arba paneigiama, gavus veiklos rezultatą). Tuomet analizuojama, svarstoma ir diskutuojama, kodėl ir kaip matome tokį rezultatą? Ikimokykliniame amžiuje organizuojant STEAM veiklas galime naudoti įvairias priemones esančias tiek uždaroje, tiek lauko aplinkoje, kurios skatintų vaikų norą ieškoti, veikti ir atrasti.

 

Vaikas nuo pirmųjų gyvenimo dienų domisi jį supančiu pasauliu. Kiekviena diena mažai asmenybei suteikia galimybę realizuoti save kūrybinėje erdvėje, kurioje galima tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, kurti. Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai leidžia vaikams išlaisvinti kūrybiškumą, labiau pasitikėti savo jėgomis, atrasti bendraminčių kuriant ir realizuojant idėjas kartu. Šiandien labai svarbu kritiškai mąstantis vaikas, gebantis priimti sprendimus, mokantis veikti kūrybiškai, o ieškojimai ir atradimai padeda atskleisti ir pažintinį pasaulį.

Organizuojant STEAM veiklas vaikams sudarytos sąlygos lavinti savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, akies ir rankos koordinaciją. Išmokstama ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdomas sumanumas, lavinama reakcija, diskutuojama, stiprinamas kritinis mąstymas ir gebėjimas spręsti problemas. STEAM ugdymas yra efektyviausias ankstyvoje vaikystėje, nes būtent šiame amžiuje suformuoti įgūdžiai arba kai kurių gebėjimų pradmenys lemia tolimesnes vaiko mokymosi perspektyvas.

Todėl suaugusiųjų pareiga sudaryti vaikams kuo daugiau progų įsiklausyti, apmąstyti ir suvokti savo ir kitų įžvalgas, kodėl vyksta viena ar kita. Taip gimsta pirmosios hipotezės bei pirmieji moksliniai tyrimai!

2019 m vasario mėn. Lopšelis – darželis “Žiogelis” tapo kandidate į STEAM tinklo narius.

2020 m sausio mėn. tapome STEAM tinklo mokykla: https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682

VEIKLOS PLANAS 2023

STEAM NAMELIŲ MIESTELIS

MOLIŪGŲ PARODA “JAUKI ŠVIESELĖ NUŠVIEČIA TAKE

TOLERANTIŠKAS DRAUGAS

KULINARINIS ŠOU “KAS SODE, DARŽE UŽAUGO?”

BASAKOJIS

IŠDYKUSIŲ SPALVŲ GAMA

VĖLYKŲ VAZELĖ

KONFERENCIJA ,,ŽAISDAMAS PAŽĮSTU LIETUVĄ”

SAPNŲ GAUDYKLĖS

UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS

GELTONA, ŽALIA, RAUDONA – LIETUVA (vasario 16-ąjai paminėti)

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA “SNAIGĖ, KURI NESUTIRPO”

MAGNETO GALIA

STEAM TELEVIZIJOS BOKŠTAS (sausio 13-ąjai paminėti)

BESMEGENIŲ PARADAS

VEIKLOS PLANAS 2022 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA “STEAM EGLUTĖ”

SVERIU, MATUOJU IR SKAIČIUOJU

KAS SODE, DARŽE UŽAUGO?

LABAS, VASARA

DEBESŲ MEDŽIOKLĖ

GĖLĖS  ŽIEDAS MANO MAMYTEI

SĖJU, SODINU, AUGINU

MEDŽIŲ GRAFFITI

ATRADĖJAI MES MAŽI

SPALVOTA ABĖCĖLĖ

SNAIGĖ MANO DELNE

VEIKLOS PLANAS 2021

KALĖDINĖS DIRBTUVĖS

PINIGĖLIUS AŠ TAUPYSIU

MOLIŪGYNĖ

GAMTOS GROŽIS MANDALOJE

KAS SODE, DARŽE UŽAUGO?

ŽALIASIS TAKELIS

PROJEKTAS “SĖK. AUGINK. TYRINĖK.”

RIEDA MARGUČIAI – DŽIAUGIAS VAIKUČIAI

KAZIUKO MUGĖ – VERSLUMO UGDYMAS

LIETUVOS TRISPALVĖ MŪSŲ ŠIRDYSE 

ŽIEMOS GEOMETRIJA

VEIKLOS PLANAS 2020

SVEIKO MAISTO ŠOU

ŽALIĄ DAIGĄ SODINU – AUGINU

VELYKĖS STEBUKLINGI MARGUČIAI

AŠ MAŽASIS MOKSLININKAS

 

 

 

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka