Naujienos

Naujienos

rainbow

Naujienos

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS” DIREKTORĖS AUDRONĖS KARULAITIENĖS 2022 m. VEIKLOS ATASKAITA:

VEIKLOS ATASKAITA

Pastabas ir pasiūlymus dėl ataskaitos prašome teikti įstaigos tarybos pirmininkei Justinai Jokubaitienei el. p. justinajureviciute1991@gmail.com iki 2023 m. sausio 30 d.


Mieli Šiaulių lopšelio–darželio „Žiogelis“ ugdytinių tėveliai, darbuotojai, rėmėjai

 Darželio bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie įstaigą paremia 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. 2021 metais skirtas 1,2 proc. paramos lėšas (1126,75 Eur.) panaudojome tobulinant vaikų grupių edukacines aplinkas, papildant STEAM laboratoriją naujomis ugdymo priemonėmis, įrengiant laiptinėse porankius vaikų saugumui, atnaujinant minkštą inventorių (vaikiška patalynė ir kt.). Už 2020 m. gautas 1,2 proc. paramos lėšas (1621,33 Eur) įrengtas lauke „Basų kojų“ takelis, prisidėta prie STEAM laboratorijos įkūrimo.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR-0512-04 versija.

Elektroniniu būdu prisijungiama (per naudojamą elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt Prisijungę prie banko, kairėje pusėje stulpelyje pasirenkame E. paslaugos – VMI deklaracijos. Spaudžiame Prisijungti EDS. Prisijungiame prie EDS sistemos (p. s. tai atliekant pirmą kartą, pasirodys sutarties pasirašymo langas, spausti – Sutinku). Atsidarius EDS langui, dešinėje pusėje renkamės – Paramos skyrimas, lentelėje prie FR0512 pasirenkame Forma pildymui tiesiogiai portale, kai atsidarys – formą užpildyti (FR0512 04 versija).

Duomenys formos pildymui: ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“, įmonės kodas 190529723, Dainų g. 11, Šiauliai

Nepamiškime parašyti  paramos teikėjo tel. Nr.

                      Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką. Tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

 

Pagarbiai

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“

Direktorė Audronė Karulaitienė

 

Atsitiktinė akimirka