Veiklos kokybės vertinimas

BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMAS ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ pradedama diegti veiklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM).

Veiklos kokybės vadybos sistema – įstaigoje vykstančių veiklos procesų valdymo sistema, teikianti informaciją veiklai koreguoti ir veiklos rezultatams gerinti. Veiklos kokybės įsivertinimo metu yra atliekama darželio veiklos analizė pagal BVM kriterijus, pagrindžiant įrodymais (dokumentais), nustatomos stipriosios ir tobulintinos sritys, skiriami atitinkami, numatyti sistemoje balai ir numatomi tobulinimo veiksmai.

Įsivertinimas vyks sausio – kovo mėn. Kviečiame bendruomenę aktyviai dalyvauti darbo grupės organizuojamuose įsivertinimo procesuose (apklausose, diskusijose ir kt.).

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka