Veiklos kokybės vertinimas

BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMAS ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ pradedama diegti veiklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM).

Veiklos kokybės vadybos sistema – įstaigoje vykstančių veiklos procesų valdymo sistema, teikianti informaciją veiklai koreguoti ir veiklos rezultatams gerinti. Veiklos kokybės įsivertinimo metu yra atliekama darželio veiklos analizė pagal BVM kriterijus, pagrindžiant įrodymais (dokumentais), nustatomos stipriosios ir tobulintinos sritys, skiriami atitinkami, numatyti sistemoje balai ir numatomi tobulinimo veiksmai.

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMO ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ŽIOGELIS DARBO GRUPĖS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽIOGELIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR TOBULINIMO PLANAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽIOGELIS 2024 M. VEIKLOS KOKYBĖS TOBULINIMO PLANAS

Įsivertinimas vyks sausio – kovo mėn. Kviečiame bendruomenę aktyviai dalyvauti darbo grupės organizuojamuose įsivertinimo procesuose (apklausose, diskusijose ir kt.).

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO

BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠAS

REKOMENDACIJOS DĖL BVM DIEGIMO ŠIAULIŲ MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka