Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

rainbow

Darbuotojai

Audronė Karulaitienė – direktorė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika bei muzika, vadybos ir verslo administravimo magistrė;

Kontaktai: el. p.: direktore@darzelis.lt; a.karulaitiene@gmail.com; mob. tel. +3706 50 21170.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

Direktorė atostogauja nuo 2024 m. birželio 20 d. iki 2024 m. birželio 28 d. (6 d. d.), už įstaigos veiklą atsakinga Renata Žaromskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

DIREKTORIAUS GYVENIMO APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Renata Žaromskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija;

Kontaktai: el. p. ugdymas@darzelis.lt; tel. (841) 55 30 42.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI GYVENIMO APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Gertrūda Sapažinskienė – ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė, aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Kontaktai: el. p. ukis@darzelis.lt; tel. (841) 55 30 42.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

 

UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 


Simona Petrokaitė – raštinės administratorė, aukštasis išsilavinimas.

Kontaktai: el. p. sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

 

 

 

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Simona Gelžinienė – Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

Kontaktai: el. p. simona.gelziniene@sveikatos-biuras.lt, mob. tel. +3706 27 41643.

Darbo laikas: I-V 8.00 – 15.36, pietų pertrauka 12.00 – 12.30.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Lina Račė – mitybos specialistė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (šiuo metu vaiko auginimo atostogose); 

MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS


Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė – logopedė.  Aukštasis išsilavinimas, metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija, socialinių mokslų magistrė;

Kontaktai: el. p. sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Ingrida Jočienė – socialinė pedagogė. Aukštasis išsilavinimas, edukologijos mokslų magistrė;

Kontaktai: el. p. sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Jurgita Elzbutienė – meninio ugdymo mokytoja. Aukštasis išsilavinimas, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, muzikos magistrė; 

Kontaktai: el. p. sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Jolanta Pažarauskienė – judesio korekcijos mokytoja. Aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė;

Lina Račė – judesio korekcijos mokytoja. Aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytoja metodininkė, kineziterapeutė, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose);

Kontaktai: el. p. sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


Pedagogų kolektyvas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Rima Atraškevičienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Žvirbliukų“ (12) grupė;

Asta Pipirienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Žirniukų“ (13) grupė;

Rasa Smilgienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) ir „Voveriukų“ (11)  grupės; 

Zita Gineitytė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Nykštukų“ (06) grupė;

Sigita Latvė – neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07), „Ežiukų“ (09) grupės;

Indrė Petrylienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Pelėdžiukų“ (01) grupė;

Rūta Krivickienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) grupė;

Eurika Šleinienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulučių“ (08) grupė;

Indrė Pelėdžiuvienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė;

Rasa Pranckūnienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Voveriukų“ (11) grupė;

Jolanta Račkauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03) grupė;

Rūta Veličkienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03), „Žvirbliukų“ (12) grupės;

Ingrida Jočienė – aukštasis išsilavinimas, socialinė pedagogė, edukologijos mokslų magistrė;

Vanda Žymantienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04) grupė;

Roberta Tamošauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, “Žirniukų” (13) grupė;

Rima Vernienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02),  „Nykštukų“ (06) grupės;

Lijana Vėlaitienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07) grupė;

Kristina Grušauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, filologijos mokslų magistrė, „Pelėdžiukų” (01) grupė;

Akvilė Milašienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija (šiuo metu vaiko auginimo atostogose);

Daiva Bučienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04), „Saulučių“ (08) grupės;

Daiva Paulauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Kiškučių“ (05), „Nykštukų“ (06) grupės;

Dovilė Šiatkuvienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Kiškučių“ (05) grupė;

Ernesta Balčiūnienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė kategorija;

Ieva Stankevičienė – aukštasis išsilavinimas, mokytojo padėjėja (švietimo pagalba);

Ineta Timinskienė – mokytojo padėjėja (švietimo pagalba).


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

AUKLETOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka