Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

rainbow

Darbuotojai

Audronė Karulaitienė – direktorė, aukštasis išsilavinimas, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika bei muzika, vadybos ir verslo administravimo magistrė; el. p.: direktore@darzelis.lt; a.karulaitiene@gmail.com; tel. 8650 21170.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Renata Žaromskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija; el. p. ugdymas@darzelis.lt; tel. (841) 55 30 42.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Gertrūda Sapažinskienė – ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė; el. p. ukis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Simona Petrokaitė – raštinės administratorė; sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Lina Račė – mitybos specialistė, aukštasis išsilavinimas, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose); tel. (841) 552806.

MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS

Simona Gelžinienė – visuomenės sveikatos specialistė. Tel. 8627 41643

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbo laikas: I-V 8.00 – 12.00

                         12.30 – 15.36

Įstaigos taryba

Darbo taryba

Pirmininkė – Roberta Tamošauskienė.

Nariai: Eurika Šleinienė, Rasa Pranckūnienė.

Pedagogų kolektyvas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Rima Atraškevičienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Žvirbliukų“ (12) grupė;

Asta Pipirienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Žirniukų“ (13) grupė;

Rasa Smilgienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) ir „Voveriukų“ (11)  grupės; 

Jurgita Elzbutienė – aukštasis išsilavinimas, meninio ugdymo mokytoja, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, muzikos magistrė; 

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė – aukštasis išsilavinimas, logopedė, metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija, socialinių mokslų magistrė;

Zita Gineitytė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Nykštukų“ (06) grupė;

Sigita Latvė – neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07), „Ežiukų“ (09) grupės;

Indrė Petrylienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Pelėdžiukų“ (01) grupė;

Rūta Krivickienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) grupė;

Eurika Šleinienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulučių“ (08) grupė;

Jolanta Pažarauskienė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, judesio korekcijos mokytoja, edukologijos mokslų magistrė;

Indrė Pelėdžiuvienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė;

Rasa Pranckūnienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Voveriukų“ (11) grupė;

Lina Račė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos  mokytoja metodininkė, kineziterapeutė, mitybos specialistė, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose);

Jolanta Račkauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03) grupė;

Rūta Veličkienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03), „Žvirbliukų“ (12) grupės;

Ingrida Jočienė – aukštasis išsilavinimas, socialinė pedagogė, edukologijos mokslų magistrė;

Vanda Žymantienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04) grupė;

Roberta Tamošauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, “Žirniukų” (13) grupė;

Rima Vernienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02),  „Nykštukų“ (06) grupės;

Lijana Vėlaitienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07) grupė;

Kristina Grušauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, filologijos mokslų magistrė, „Pelėdžiukų” (01) grupė;

Akvilė Milašienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija (šiuo metu vaiko auginimo atostogose);

Daiva Bučienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04), „Saulučių“ (08) grupės;

Daiva Paulauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Kiškučių“ (05), „Nykštukų“ (06) grupės;

Dovilė Šiatkuvienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Kiškučių“ (05) grupė;

Ernesta Balčiūnienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė kategorija;

Ieva Stankevičienė – aukštasis išsilavinimas, mokytojo padėjėja (švietimo pagalba);

Ineta Timinskienė – mokytojo padėjėja (švietimo pagalba).

 


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJU SĄRAŠAS

AUKLETOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka