Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

rainbow

Darbuotojai

Audronė Karulaitienė – direktorė, aukštasis išsilavinimas, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika bei muzika, vadybos ir verslo administravimo magistrė; el. p.: direktore@darzelis.lt; a.karulaitiene@gmail.com; tel. 8650 21170.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

Direktorė atostogauja nuo 2023-06-01 iki 2023-07-27.

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Renata Žaromskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis išsilavinimas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija; el. p. ugdymas@darzelis.lt; tel. (841) 55 30 42.

Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00; V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Gertrūda Sapažinskienė – ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė; el. p. ukis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Simona Petrokaitė – raštinės administratorė; sldziogelis@darzelis.lt; tel. (841) 553042.

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Lina Račė – mitybos specialistė, aukštasis išsilavinimas, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose); tel. (841) 552806.

MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS

Simona Gelžinienė – visuomenės sveikatos specialistė. Tel. 8627 41643

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbo laikas: I-V 8.00 – 12.00

                         12.30 – 15.36

Įstaigos taryba

Darbo taryba

Pirmininkė – Roberta Tamošauskienė.

Nariai: Eurika Šleinienė, Asta Kerienė.

Pedagogų kolektyvas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Rima Atraškevičienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Žvirbliukų“ (12) grupė;

Asta Pipirienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Žirniukų“ (13) grupė;

Sandra Maziliauskienė  – aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) ir „Bitučių“ (03)  grupės; 

Jurgita Elzbutienė – aukštasis išsilavinimas, meninio ugdymo mokytoja, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, muzikos magistrė; 

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė – aukštasis išsilavinimas, logopedė, metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija, socialinių mokslų magistrė;

Zita Gineitytė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Boružiukų“ (02) grupė;

Sigita Latvė – neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07), „Ežiukų“ (09) grupės;

Indrė Petrylienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Nykštukų“ (06), „Voveriukų“ (11) grupės;

Rūta Krivickienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ (10) grupė;

Eurika Šleinienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Saulučių“ (08) grupė;

Jolanta Pažarauskienė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, judesio korekcijos mokytoja, edukologijos mokslų magistrė;

Indrė Pelėdžiuvienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Nykštukų“ (06) grupė;

Rasa Pranckūnienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,  „Pelėdžiukų“ (01) grupė;

Lina Račė – aukštasis išsilavinimas, judesio korekcijos  mokytoja metodininkė, kineziterapeutė, mitybos specialistė, edukologijos mokslų magistrė (šiuo metu vaiko auginimo atostogose);

Jolanta Račkauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Kiškučių“ (05) grupė;

Rūta Veličkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  „Kiškučių“ (05), „Žvirbliukų“ (12) grupės;

Ingrida Jočienė – aukštasis išsilavinimas, socialinė pedagogė, edukologijos mokslų magistrė;

Donata Tarvydienė – aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ežiukų“ (09) grupė;

Vanda Žymantienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04) grupė;

Roberta Tamošauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, „Žirniukų” (13) grupė;

Rima Vernienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininko kvalifikacinė kategorija, „Bitučių“ (03) grupė;

Lijana Vėlaitienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Ančiukų“ (07) grupė;

Kristina Grušauskienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, filologijos mokslų magistrė, „Voveriukų” (11) grupė;

Akvilė Milašienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Pelėdžiukų“ (01), „Drugelių“ (10) grupės;

Daiva Bučienė – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, „Varliukų“ (04) ir „Saulučių“ (08) grupės;

Ieva Stankevičienė – aukštasis išsilavinimas, mokytojo padėjėja.


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJU SĄRAŠAS

AUKLETOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka