Paslaugos

Paslaugos

rainbow

Mokestis

Atlyginimas už vaikų išlaikymą darželyje

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-304 ATLYGINIMO UŽ_VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL_IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.

1.Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

1.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

1.2. už produktus:

MaitinimasLopšelio grupėsDarželio ir priešmokyklinės grupės   
1 MAITINIMAS (pusryčiai arba pavakariai)0,61 Eur0,70 Eur
1 MAITINIMAS (pietūs)1,24 Eur1,50* Eur
2 MAITINIMAI (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)1,85 Eur2,20* Eur
3 MAITINIMAI (pusryčiai, pietūs, pavakariai)2,47 Eur2,90* Eur
4 MAITINIMAI (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)2,80 Eur3,24* Eur

Pastaba. * – Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.

PASTABOS: 

1. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos pristatomi kartą per mokslo metus (rugsėjo mėn.). Išskyrus pažymas apie socialines pašalpas – pristatomos nuolat, priklausomai nuo jų galiojimo laiko. 

2. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

3. Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

4. Tėvai (globėjai) įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes ir yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą. 

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka