Mieli Šiaulių lopšelio–darželio „Žiogelis“ ugdytinių tėveliai (globėjai), darbuotojai bei kiti rėmėjai,

 Darželio bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie įstaigą paremia 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. 2022 metais nuo GPM skirtas 1,2 proc. paramos lėšas (884,80 Eur) panaudojome tobulinant vidaus ir lauko edukacines aplinkas, papildėme STEAM laboratoriją naujomis planšetėmis, šiuolaikiškomis ugdymo(si) priemonėmis. Organizavome edukacines-pažintines išvykas ugdytiniams, atlikome vaikų grupių remonto darbus ir kt. 

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR-0512-04 versija.

Elektroniniu būdu prisijungiama (per naudojamą elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt Prisijungę prie banko, kairėje pusėje stulpelyje pasirenkame E. paslaugos – VMI deklaracijos. Spaudžiame Prisijungti EDS. Prisijungiame prie EDS sistemos (p. s. tai atliekant pirmą kartą, pasirodys sutarties pasirašymo langas, spausti – Sutinku). Atsidarius EDS langui, dešinėje pusėje renkamės – Paramos skyrimas, lentelėje prie FR0512 pasirenkame Forma pildymui tiesiogiai portale, kai atsidarys – formą užpildyti (FR0512 04 versija).

Duomenys formos pildymui: ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“, įmonės kodas 190529723, Dainų g. 11, Šiauliai, LT-78333

Nepamiškime parašyti  paramos teikėjo tel. Nr.

                      Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką. Tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.

2023 m. labdaros ir paramos lėšų panaudojimo ataskaita

Pagarbiai

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“

Direktorė Audronė Karulaitienė

 

 

     

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka